Com cada any, la Comissió d’Extraescolars fa una enquesta per tal de fer una bona valoració i seguiment sobre el funcionament de les extraescolars a la nostra escola.

Dediqueu-li dos minuts!

Moltes gràcies!!!