Curs 2023-24

Aquest servei es pot utilitzar de manera regular, amb inscripció prèvia, o esporàdicament. El servei estarà actiu des del primer dia d’escola, el dimecres 6 de setembre.

REGULARS

Els usuaris regulars han de complimentar el full d’inscripció i lliurar-lo a la secretaria de l’AFA de dilluns a divendres de 17h a 18h. Els cobraments es faran domiciliats pel banc cada primer de mes.

DESCARREGA EL FULL D’INSCRIPCIÓ

Les altes i baixes S’han de comunicar amb una setmana  d’antelació.

No hi ha retorn en cas d’absentisme. Només  en el cas d’una setmana  o mes complets en què l’alumne/a hagi faltat i comunicant-ho des del primer dia es retornarà el cost del servei d’aquelles setmanes que hagi faltat.

Qualsevol domiciliació retornada serà abonada amb un recàrrec de 3€.

Franja horàriaPreu d’octubre a maigPreu de setembre i juny
De 8:00h a 9:00h36,5 €/mes30 €/mes
De 8:30 a 9:00 23,5 €/mes20 €/mes

ESPORÀDICS

Es paguen  al moment a la monitora del servei.

Franja horàriaPreu
De 8:00h a 9:00h3,5 €/mes
De 8:30 a 9:00 2 €/mes

També es pot comprar un ticket de 10 dies esporàdics a 27€, a l’entrada de l’acollida.