Des de la Comissió de Gènere treballem per la construcció d’un escola que sigui capaç de donar resposta a la diversitat que ens caracteritza, basada en la coeducació com un dels nostres pilars centrals.

S’entén per coeducació l’acció educadora que valora indistintament l’experiència i l’aportació social i cultural de les dones, reconeix i respecta la diferència sense silenciar-la ni jerarquitzar-la i tracta sense estereotips actituds i aptituds per tal d’eliminar el sexisme i l’androcentrisme en les relacions i pràctiques educatives.

La nostra fita se centra en aconseguir que aquesta escola, de la que en formem i ens sentim part, sigui un espai lliure de masclismes i d’estereotips i prejudicis de gènere que perpetuen uns rols preestablerts a homes i a dones de manera diferenciada.  I aquest fet no ens ha de passar per alt, ja que tendeix a limitar les possibilitats de les persones en funció del seu sexe i no de les seves capacitats i desitjos reals.

Volem donar suport a un model d’escola que des d’una mirada feminista treballi per la incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes, iniciatives i activitats de l’escola i l’AFA, i promogui el desenvolupament integral de l’alumnat, més enllà dels rols tradicionals associats a la feminitat i masculinitat.

I per tot això, creiem imprescindible que tota la comunitat educativa (professorat, monitoratge, alumnat i famílies) ens posem les “ulleres violetes” i contribuïm des de la nostra posició a crear una societat més justa i equitativa.

 

Objectius

 Fomentar la coeducació.

  • Detectar i fer front a les desigualtats de gènere i al sexisme.
  • Incloure la perspectiva de gènere interseccional a totes les comissions, espais de treball i projectes relacionats amb la comunitat educativa de la nostra escola.

 

Accions concretes / Projectes

Enguany l’escola ha entrat a formar part del projecte “Gràcia educa”, promogut pel Districte, basat en la realització de diferents tallers de sensibilització que ens ajudin en el camí de construir una escola basada en la igualtat efectiva de gènere i en les relacions interpersonals equitatives. Aquest projecte, en el que també participen l’escola Patronat Domenech i l’escola Farigola, compta amb la col·laboració de Fil a l’Agulla, entitat especialitzada en la creació de recursos i l’organització d’activitats de sensibilització vers les relacions igualitàries.

Paral·lelament, des de la Comissió de Gènere ens proposem 4 grans línies d’actuació:

  • Incorporar la perspectiva de gènere en els diferents projectes i actuacions
  • Incloure la mirada de gènere dins el Projecte d’Impuls de la Lectura vigent a la nostra escola.
  • (Re)pensar i transformar els espais comunitaris de la nostra escola des d’una doble vessant: física i d’interacció.
  • Promoure activitats de sensibilització (conferències, tallers, xerrades,etc.) per l’alumnat, el professorat i les famílies.

En aquest enllaç, trobareu “Ella és Super”, un espai d’apoderament de la Comissió de Gènere amb un copilatori de textes sobre dones importants i influents en la història.

 

Membres

Raquel Vilariño (mare de P4 i 2nA)

Sandra Garcia (mare de P4 i 1er)

Elena La Torre (mare de 1er)

Mireia Bastardes (mare de P4 i 2nB)

Marta Domènech (mare de P3 i 2nA)

Carla França (mare de 2nA i 2nB)

Andrés Di Masso (pare de P4 i 2nB)

 

Contacte: comissiodegenere@googlegroups.com

Us convidem a aportar i construir amb nosaltres l’escola de present i futur amb la que somiem!!!!!!!!