FESTA FINAL DE CURS

1,2,3….Feeeeesssttttttaaaaaa, ta,tara, ra, ra, ra, raaaaa

(això ho heu de llegir cantant). 4, 5, 6…..

Ja s’acosta, ja ho sap tothom, ja arriba la millor festa del món!!!

ta, tara, ra, ra, ra, raaaa 7, 8, 9 …. a l’Smartphone, a l’agenda, a la mà… busqueu un lloc per apuntar!

Feeeeeesssssttttaaaaaaaaaaa!

Més info