El servei de Ludoteca s’ofereix a partir del mes de gener

tots els dimecres i dijous de 16h30 a 18h

 

Tríptic amb més informació