FUNCIONAMENT

● Les inscripcions es realitzaran telemàticament mitjançant els enllaços que trobareu a l’apartat corresponent a cada activitat.

● Les places són limitades (el nombre exacte varia segons les activitats i està indicat en la informació específica de cada activitat), se seguirà rigorós ordre d’inscripció.

● Cada activitat programada necessita un grup mínim d’infants per poder mantenir els preus. En el cas de no arribar al mínim, l’activitat no es realitzarà, a no ser que els afectats decideixin fer-se càrrec de la diferència en l’import del rebut mensual/trimestral.

● L’última setmana de setembre cada empresa farà una reunió de presentació del curs per a les famílies inscrites a la seva activitat.

● Cada empresa farà servir diferents canals de comunicació amb les famílies pel seguiment de l’activitat (blog, informes, classes obertes, correus electrònics, etc). En tot moment, les famílies es podran posar en contacte amb les diferents empreses per qualsevol qüestió.


QUADRE RESUM ACTIVITATS
Un responsable de l’AFA recollirà tots els infants d’extraescolars a les 16:30h i tindran temps de berenar (al despatx de l’AFA i al pati de davant) fins que arribin els monitors de l’activitat i es preparin per començar.

L’activitat de piscina té lloc a l’esportiu Putxet els divendres a la tarda. Sortida de l’escola a les 16.30h i tornada a les 18.30h aproximadament.

El quadre d’activitats pot patir alguna variació en funció de les inscripcions finals, de ser així es notificarà immediatament a les famílies.

Aquí teniu el DOSSIER INFORMATIU amb total la informació detallada de cada activitat i els links per a fer les inscripcions.

Afanyeu-vos!!!