Aquest curs es renovan algunes places al Consell Escolar del Reina.

Què és el Consell Escolar?

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: professors, pares i mares d’alumnes, i personal d’administració i serveis.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Qué vol dir ser representant de les famílies al Consell Escolar?

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

Les mares, pares i tutores representants al consell escolar opinen, aproven, avaluen i elaboran propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Per reprsentar de manera eficaç totes les famílies del centre, s’han de recollir les seves propostes i opinions i porta-les al consell escolar. D’altra banda, també cal que els representants informin de tots els assumptes que es trtacten al consell escolar.

Durant l’any, els representants participen en 2 o 3 reunions amb la direcció de l’escola; a 4 reunions anuals del Consell Escolar del districte i a les reunions programades amb la Junta de l’AFA.

Aquí teniu la convocatòria a les eleccions al Consell Escolar amb tota la informació.

Al despatx d’Administració de l’escola, hi trobareu tota la documentació complementària pertinent.