Una vella reivindicació de l’Ampa que finalment arriba a bon port

Plataformes elevades al carrer Santa Àgata

per garantir la seguretat dels vianants i garantia d’un camí escolar segur.

A poc a poc ho estem aconseguint! De moment ja tenim “pacificats” els carrers Trilla i Santa Àgata. No obstant, la cosa no ha estat fàcil.

A la darrera reunió de l’Ampa, la direcció de l’escola i el districte, que va tenir lloc a mitjans de desembre passat, vam tornar a manifestar moltes de les nostres queixes passades, presents i —em temo que— futures respecte a l’entorn de l’escola, el nucli central de l’estudi que estem fent dels camins escolars i per on passen tots els nens i nenes dues o quatre vegades cada dia.

C. Santa Àgata / pl. de les Dones del 36

Quan ens vam assabentar de les obres que s’havien d’executar al carrer Trilla, vam tornar a plantejar els perills que té el carrer Sta. Àgata, atès el seu elevat trànsit rodat i la velocitat que agafen alguns vehicles, enfront a carrers “peatonalitzats” veïns com Badia i Trilla.

La nostra proposta presentada àmpliament per moltes famílies de l’escola en la consulta ciutadana que va fer el Districte l’abril del 2010  va ser la de crear una plataforma elevada per fer disminuir la velocitat dels vehicles des del carrer Badia fins al carrer Trilla. D’aquesta manera, a més a més, es garantia la continuïtat del camí escolar en el carrer Pérez Galdós. Aquesta proposta va ser desestimada amb l’argument, per part del districte, que una plataforma d’aquestes dimensions no funciona correctament com a reductora de velocitat. (Recordem que al carrer Milà i Fontanals, el tram entre Puigmartí i Ramis, adopta aquesta mateixa solució i amb major dimensió).

Finalment se’ns va comunicar que es farien dues plataformes elevades: una al carrer Trilla  i l’altra davant un dels accessos a la plaça de les Dones del 36. Aquesta obra ha estat recentment executada. Pel carrer Sta. Àgata ja no es podrà circular tan ràpid i per aquest motiu estem satisfets.

Estaria bé, i així ho demanarem, que se senyalitzi també, amb els criteris que s’utilitzen en els camins escolars, la presència d’una escola propera i que, per tant, molts nens i nenes de l’escola  passaran cada dia  per aquest carrer mentre canvien els seus cromos d’invizimals, per exemple.

En la següent nota ja us seguirem explicant la resta de temes tractats i quines respostes hem tingut, o no.

Comissió d’Espais