Presentat per la Direcció de l’Escola i l’Assemblea Ordinària de mares i pares de l’AMPA Escola Reina Violant

Dia: Dilluns, 7 de novembre
Hora: 20:00 h.

ASSEMBLEA INFORMATIVA PER A TOTES LES FAMÍLIES
Presentació i col·loqui , per l’equip Directiu de l’Escola, sobre el Pla Anual de Centre (projecte educatiu).

Hora: 21:45 h. (1a convocatòria a les 21,30 h, 2a convocatòria a les 21,45 h)
ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA

Veure document adjunt per a més informació