Us convoquem a la propera Assemblea ordinària de membres de l’AMPA Escola Reina Violant, que tindrà lloc

Dimarts 6 de novembre a les 20 h al menjador de primària.

Ordre del dia

20h: Presentació del projecte de la direcció a càrrec de l’equip directiu de l’escola.

20.40h: Assemblea ordinària de l’AMPA: primera convocatòria.

20.50h: Assemblea ordinària de l’AMPA: segona convocatòria, amb els punts següents:

  • Aprovació de l’acta de la darrera assemblea (la podeu trobar a http://www.ampaviolant.org/acta-assemblea-ampa-07112011/).
  • Presentació memòria 2011-2012.
  • Informe de la presidenta.
  • Presentació de resultats de l’enquesta sobre comunicació realitzada el juny de 2012.
  • Informe econòmic: liquidació del pressupost del curs 2011-2012, aprovació dels pressupostos de 2012-2013, aprovació de les quotes de l’AMPA i socialització.
  • Votació de la junta: renovació presidenta, vicepresidenta i secretària. Votació nova tresorera.
  • Informe de les comissions i ratificació vocals comissions.