Termini de presentació de les sol·licituds : Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran en el centre educatiu on l’alumnat estigui matriculat o preinscrit, entre els dies 12 i 21 de setembre de 2012 ambdós inclosos.

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2012-2013


Ajuts de menjador 2012-2013
S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris de 4€ per a les rendes més baixes.

Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2011.

S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes.

La taula de baremació, fixa 15 trams. L’ajut extraordinari de 4 € s’atorgarà als sol·licitants que obtinguin 15 punts generals i 3 punts complementaris (d’acord amb el que s’indica als punts 3 i 4 de l’annex 2).

Es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts.

Full informatiu, PDF 159 KB
Formulari de sol·licitud, PDF 108 KB
Instruccions per omplir el formulari de sol·licitud, PDF 30 KB

 

Font: Consorci d’Educació de Barcelona

Enllaç original: http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/convocatories_ceb/ajuts_de_menjador