Us convoquem a la propera Assemblea ordinària de membres de l’AMPA Escola Reina Violant, que tindrà lloc el:

Dimecres 29 d’octubre a les 20 h al menjador de primària.

20 h: Assemblea ordinària de l’AMPA: primera convocatòria.

  • Aprovació de l’acta de la darrera assemblea (la podeu trobar a http://www.ampaviolant.org/acta-assemblea-curs-2013-2014-i-memoria-economica/).
  • Informe de la Junta: les activitats més rellevants dutes a terme durant el curs 2013-2014 i les activitats de l’AMPA per al curs 2014-2015.
  • Informe de les comissions: memòria i activitats previstes.
  • Informe econòmic: liquidació del pressupost del curs 2013-2014, aprovació dels pressupostos de 2014-2015, aprovació de les quotes de l’AMPA i socialització.
  • Votació de la junta: renovació presidenta, vicepresidenta, secretària i tresorera.
  • Ratificació vocals comissions.
  • Torn obert de paraules.

La segona convocatòria, necessària per garantir un mínim d’assistents, serà a les 20.30 h. L’Assemblea està previst que duri unes 2 hores.