En aquests enllaços trobareu l’acta de l’Assemblea que va tenir lloc el 12 de novembre de 2013 i la memòria econòmica del curs 2013-2014 (balanç i pressupost curs 2014-2015).