Tal com es va aprovar a l’última assemblea, a partir d’aquest curs la gestió econòmica del menjador la durà directament Campos Estela. Ja no serà l’AFA qui cobrarà les quotes sinó directament l’empresa, sense cap cost afegit.
L’objectiu del canvi és descarregar tant a l’escola com a l’AFA la gestió dels pagaments per poder-nos dedicar encara més en els aspectes pedagògics del temps del migdia.
Aquest canvi de gestió implicarà que la comunicació respecte als temes econòmics serà sempre amb l’empresa.
Per tal de fer efectiu el canvi, totes les famílies HAN D’OMPLIR i entregar aquesta fitxa que us va entregar l’escola fa uns dies, si encara no ho han fet.
S’ha de signar, escanejar i enviar a: menjador.reinaviolant@camposestela.com   
Aquesta és la normativa amb les condicions de la prestació del servei de la gestió econòmica, i a continuació us en fem un resum.
Condicions de la prestació del servei de la gestió econòmica
 
 • No es pot fer ús del servei de menjador amb pendents de pagament de cursos o mesos anteriors.
 • El cobrament es farà a mes vençut entre el dia 1 i 5 del mes següent, i l’import variarà en funció dels dies lectius que hagi hagut.
 • Es consideren alumnes fixes aquells que facin ús del servei un mínim de 3 dies a la setmana (sempre els mateixos).
  • En cas que un infant fix no hagi de fer ús del menjador, haurà d’avisar al correu electrònic: menjador.reinaviolant@camposestela.com o als telèfons 659.001.828 /93-674.50.16 

   abans de les 9:30 i no se li cobrarà l’import del menú.

  • Així mateix, s’haurà d’avisar a l’Àngels o a la Imma.

 • En cas de devolució d’un rebut la família haurà de fer un ingrés al banc (amb un recàrrec de 5,20 €) i portar el comprovant a la coordinadora.

 

 

Si teniu algun dubte sobre els pagaments, podeu escriure a menjador.reinaviolant@camposestela.com.