El proper  DIMECRES 25 d’octubre
tindrà lloc la primera Assemblea Ordinària del curs 2017 – 2018

La primera convocatòria serà a les 20h
i a les 20:30h, puntualment, comencem la reunió.

Ordre del dia:

1. Presentació del projecte de direcció. Begoña Martínez, directora de l’escola.

2. Presentació i aprovació dels comptes de l’Afa.

3. Resum del curs anterior.

4. Presentació i aprovació dels nous càrrecs de la junta de l’Afa.

5. Torn obert de participació.

Seria genial que vinguéssiu tots! La vostra participació és molt important!