Podeu consultar la memòria de les activitats de l’AMPA realitzades durant el curs 2010-2011 en aquests dos documents: Memòria AMPA Escola Reina Violant 2010-2011 i l’annex Memòria de les Colònies 2011.