Després d’explicar com els agradaria que fos l’escola, conclouen: “Pensem que tot el que hem dit ho podríem tenir si no hi haguessin les retallades”.

Llegiu el que diuen