Una mare ens recomana les següents lectures sobre coeducació, igualtat, prevenció de la violència masclista, educació emocional i perspectiva de gènere.