LES SUPER MARES DEL REINA

 

Amb motiu del dia 8 de març, i en la línia del projecte de coeducació que es treballa a l’escola, una de les propostes que ens fa la direcció del Reina, amb suport de la Comissió de Gènere de l’AFA,  és que les mares que puguin i vulguin venir al centre a compartir en què consisteix la seva professió, el seu treball del dia a dia a la casa, amb la família, al barri, a diferents organitzacions… tingueu l’oportunitat de fer-ho.

 

Ho podríeu fer arribar als alumnes de diferents maneres:
– Concertant dia i hora amb les respectives tutores per fer una intervenció a l’aula;

– Concertant dia i hora amb la direcció per ser entrevistades pels alumnes;

– Altres suggeriments que aporteu seran benvinguts.

Podeu adreçar-vos a la Comissió de Gènere de l’AFA
i també a la direcció de l’escola:

Contacta amb la Comissió de Gènere   /   Contacte amb l’Escola