En aquests enllaços trobareu l’acta de l’Assemblea celebrada el 29 d’octubre de 2014, així com l’informe econòmic i les activitats més rellevants de l’AMPA del passat curs 2013-2014.

 

Per fer-vos un petit resum, dir-vos que:

 

> S’ha constituït una nova Junta i som les següents persones (entre parèntesi els cursos on van els nostres fills i filles):

 • Presidenta: Eva Gumà (2n)
 • Vicepresidenta: Mar Ferrando (P4 i 2n)
 • Secretària: Cel·la Mondéjar (P5)
 • Tresorer: Hugo Rodríguez (2n i 4rt)
 • Ajudant: Maia Carbonell (P4 i 2n)
 • Ajudant: Anna Llucià (P4)

> La quota anual per alumne és de 198 euros (el cobrament dels dos trimestres que queden serà de 68,5 euros cada un).

 

> Les comissions queden formades pels vocals següents:

 • Temps de migdia: Anna Carlota Monsalvo (P4)
 • Cultura: Eva Vidal (4t)
 • Socialització: Lola Rodriguez (1r i 3r)
 • Comunicació: Juliana dos Santos
 • Camins escolars: Fàtima Duarte (3r i 5è)
 • Defensa Escola Pública: Alex Englert (6è)
 • Extraescolars, casals i colònies: Òscar Gispert (2n i 5è), Antonieta Oliver (2n i 4t), Vadó González (P5)
 • Valors: Azucena Parra (5è)
 • Festes com a comissió desapareix i, de moment, i fins que no surti una altra iniciativa, l’organització de la festa de Nadal queda en mans del curs de 6è, i la festa de l’estiu en mans del de 5è.

Acta de l’Assemblea (29.10.2014)

Balanç general d’activitats del curs 2013-2014

Memòria econòmica 2013-2014 i Pressupost 2014-2015

 

Moltes gràcies per la vostra participació! A l’Assemblea van assistir força famílies i moltes es van apuntar a participar en les comissions.

 

Junta de l’AMPA