La Comissió de Cultura encara està fent recollida de joguines per al proper
Mercat de les Puces del Reina!

Hi ha una caixa a infantil i una altra a primària
per a deixar les donacions.

Moltes gràcies!