La comissió de socialització s’encarrega de la creació i el manteniment del fons de llibres de l’escola, que inclou els llibres de text, llibres d’activitats i els diccionaris.Està formada per mares i pares i membres de l’escola.

Reunions: la feina de la comissió s’acumula al juny en el moment de la revisió del material de cada any, i tot i que l’experiència va fent que cada cop les revisions siguin menys feixugues, sempre necessitem mans col·laboradores… Els delegats/delegades us convocaran quan arribi el moment: no hi falteu.

La comissió de socialització és una comissió mixta, composta pels mestres i per l’AMPA que s’encarrega de la creació i actualment del manteniment del fons de llibres de l’escola: llibres de text, llibres d’activitats i diccionaris. És un fons reutilitzable per a tots els cursos d’educació primària creat mitjançant la compra col·lectiva del material.

El fons de llibres es va completar el curs 2009-2010 i a partir de llavors es va actualitzant sempre que és necessari, perquè els libres es facin malbé o perquè perdin vigència. Cal dir que els llibres són propietat de la comunitat escolar i els utilitzen tots els alumnes i les mestres, així l’alumne es fa responsable dels que fa servir a cada curs tot i que no en sigui l’únic propietari.

Els objectius del projecte  són:

• Educatius, perquè es fomenta el respecte pel material col·lectiu,
Econòmics, perquè s’estalvia més de la meitat de la despesa mitjana per alumne a l’educació primària, que en el cicle mitjà pot arribar a ser de 150€ anuals.

• Mediambientals, perquè es contribueix a la reutilització del material.

Les tasques de la comissió són:

• Revisar els llibres utilitzats durant el curs un cop acabades les classes. A finals del mes de juny, amb l’ajuda dels delegats, delegades, pares i mares dels nens de cada curs, s’esborren les guixades, es treuen els folres, es restauren les estripades i es descarta el material malmès.

• Fer la comanda i compra dels llibres a una distribuïdora. Una vegada s’ha fet la revisió esmentada i a partir d’un llistat de llibres elaborat per l’equip de mestres es fa la comanda a través de l’AMPA.

• Fer la sol·licitud corresponent de la subvenció per al projecte a la Generalitat de Catalunya.

• Rebre la comanda dels llibres i repartir el material nou per a les classes a principis de setembre. Un cop iniciat el curs, les tutores els entreguen als alumnes i cada un d’ells hi posarà el seu nom. A casa, les famílies han de folrar els llibres i ajudar els nens a vetllar pel seu bon ús durant l’any.

Membres AMPA

Lola Rodríguez.

Membres escola

Begoña Martínez

FAQs

• Quins avantatges té la socialització respecte a la compra individual?

A més de fomentar valors de respecte pel material col·lectiu i aprofitament, l’avantatge econòmic és claríssim: suposa una despesa molt inferior respecte la compra individual, tenint en compte que la mitjana per un alumne de cicle mitjà és de 150€.

• Com es sufraga la despesa?  Cal pagar una quota?

Cada família fa un pagament anual (inclòs a la quota de l’AMPA) de 15€ per alumne, que junt amb l’ajut que cada any concedeix la Generalitat de Catalunya per a aquests projectes cobreix la despesa de la comanda. Ara que el fons està complert, la quota es destinarà al manteniment del fons en previsió de l’augment anual per la segona línia d’un curs i la compra del material fungible necessari per cada any.

• Les famílies de parvulari també paguen?

Sí, ja que és un projecte d’escola del qual tard o d’hora en gaudirà tothom. Es va aprovar per majoria en assemblea l’any 2008.

• Quin material està socialitzat?

A part del material fungible, ja socialitzat a l’escola fa anys, la comissió ha socialitzat els llibres de text, els llibres d’activitats d’anglès i matemàtiques (llibres no reutilitzables), els llibres de lectura de classe i els diccionaris.

• El treball per projectes no necessita llibres…

…però la resta de cicles si en fan servir.  A més, a primer cicle la socialització cobreix els llibres d’activitats d’anglès i matemàtiques que cal renovar cada any.

• Les famílies han de comprar algun llibre?

No. De la compra se n’encarrega l’AMPA a través de la comissió de socialització.

• De quina manera s’impliquen les famílies en el projecte?

— Mitjançant el pagament d’una quota anual.
— Ajudant al manteniment dels llibres a principi i a final de cada curs.
— Fomentant i contribuint al bon tracte del material de cada alumne i fent-se’n responsable en cas de mal ús.

• Cal renovar el fons de llibres?

Els llibres formen part del material de classe, s’aniran renovant quan estiguin en males condicions o quan sigui necessari per un canvi en els currículums escolars. Per llei, està establerta una vigència mínima de 4 anys per llibre; a més s’hi afegeixen llibres nous quan augmenta la ràtio a les classes.

• Com va començar?

Va començar el 2005 com una proposta de l’AMPA, animada per la subvenció que va començar a donar la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus de projectes; llavors s’hi podien adherir les famílies que volien i actualment ja forma part del projecte educatiu del centre. El fons va anar creixent per cicles cada any escolar, combinant llibres nous comprats per l’AMPA i llibres donats per les famílies, fins a completar-lo el curs 2009-2010.

• Ja tinc els llibres, puc prescindir del servei de socialització?

Aquest servei forma part del projecte educatiu de l’escola i es comunica a les famílies noves en les sessions informatives. Per tant no és possible prescindir-ne des del moment en que s’entra a formar part del centre.

Normes d’ús dels llibres

• No s’hi pot escriure, ni tant sols amb llapis, excepte en els llibres d’activitats que no són reutilitzables (matemàtiques, anglès).
• Cal folrar-los amb plàstic transparent no adhesiu.
• Cada alumne ha de posar el seu nom a l’etiqueta l’any que el fa servir.
• Cada família haurà de reposar el llibre en cas que es perdi o es faci malbé.

Activitat de la comissió