engranajeVine a l’Assemblea ordinària de membres de l’AMPA del Reina Violant!

Vols ajudar a dur la Violeta, la geganta de l’escola, a la trobada de gegants i capgrossos per la festa de Santa Eulàlia de Barcelona?

Vols saber a què es destinen els diners que trimestralment pagues com a membre de l’AMPA?

Sabies que les activitats extraescolars les podem proposar les famílies?

L’AMPA de l’Escola Reina Violant som totes les famílies dels alumnes de l’escola i està totalment oberta a la vostra participació, ja sigui:

  • fent de delegat o delegada de classe
  • col·laborant en alguna comissió
  • creant alguna nova comissió
  • participant en les activitats que organitza l’AMPA

Des de l’AMPA:

  • es promou la participació de les famílies en el control i gestió de l’escola
  • es col·labora en la programació de les activitats complementàries amb el Consell Escolar per contribuir a la formació integral dels alumnes
  • s’organitzen activitats per facilitar la relació entre les famílies
  • es col·labora econòmicament en la millora de recursos o activitats

  Ordre del dia

      – Aprovació de l’acta de l’última assemblea

     – Informe de la Junta i objectius nou curs

     – Informe econòmic: liquidació pressupost 2015-2016, aprovació pressupost 2016-2017, aprovació quotes de l’AMPA

     – Informe de les comissions del curs 2015-2016

     – Votació membres Junta AMPA i vocals comissions

     – Torn obert de paraules

 

ESTEM TOTS CONVOCATS!!

el dijous 20 d’octubre

a les 20.30 h 

al menjador de primària

La segona convocatòria, necessària per garantir un mínim d’assistents, serà a les 21 h.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! Us hi esperem!!!