El Servei de Famílies Col·laboradores (SFC), de l’Ajuntament de
Barcelona, ofereix suport a famílies que presenten dificultats de xarxa
social, familiar o econòmica i que, de manera temporal, necessiten un
cop de mà per atendre els seus fills o filles.

El servei compta amb un banc de famílies col·laboradores: són famílies
que, de manera solidària, ofereixen el seu temps per donar suport en la
cura d’infants.

Les col·laboracions són temporals (hores, dies, caps de setmana, vacances, períodes de convivència inferiors a 6 mesos…), acordades i consensuades entre les persones implicades (famílies col·laboradores i famílies dels infants).

El servei s’ofereix com un recurs preventiu de les funcions maternals i
parentals. És un suport complementari, no se substitueix la família de
l’infant, a diferència d’altres serveis com l’acolliment o adopció.

Aquí teniu les 3 guies: per famílies que puguin necessitar el recurs, per a famílies interessades en ser col·laboradores i per als derivadors (com seria el cas de l’escoles):