PRESENTACIÓ

L’Escola Municipal Reina Violant és una escola pública d’educació Infantil i Primària que depèn de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

És un centre d’una línia escolar que acull alumnat des de 3 (P3) fins a 12 anys (6è).

Compta amb dos edificis, ambdós situats al carrer Badia s/n de Barcelona (08012)

L’Escola està adscrita als Instituts d’Ensenyament Secundari:

INFORMACIONS

Dossier informatiu per a les famílies curs 2020-2021

Calendari escolar 2020-2021

HORARIS

Educació Infantil Matí de 9 a 12.30 h. Tarda de 15 a 16.30 h.
Educació Primària Matí de 9 a 12.30 h. Tarda de 15 a 16.30 h.
Temps de migdia. De 12.30 a 15h
Administració Matins de 9 a 10 h. Tarda el dilluns de 17 a 18 h.

LUDOTECA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Servei d’acollida matinal de 8 a 9 h.

Activitats extraescolars de 16.30 a 18 h.

SERVEIS

Acollida matinal de 8 a 9 del matí a l’edifici de primària.

Temps de migdia L’escola disposa de cuina pròpia i menjador. La mainada de P3 fa migdiada. La resta activitats de lleure coordinades amb el projecte educatiu del centre.

Atenció psicopedagògica Per part de l’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica) de Gràcia.

Activitats extraescolars Gestionades per l’AFA, d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre i coordinades per un equip de monitoratge especialitzat.

Colònies i casals En períodes vacacionals gestionats per l’AFA.