consell-escolar
Què és el Consell Escolar?
És l’òrgan de participació
dels diferents sectors de la comunitat educativa
en el govern dels centres.

Cada 2 anys s’ha de canviar una part del Consell Escolar i,
aquest curs ens toca canviar-ne 3 representants d’alumnes i tutors, o sigui:

NECESSITEM 3 VOLUNTARIS!!!!

AQUÍ   trobareu TOTA la informació
sobre com funciona el Consell Escolar.

Bàsicament, la tasca d’aquests representants de les famílies és:
– anar a les 3 sessions anuals que es fan del Consell Escolar a l’escola

– anar a les reunions de l’Ampa 1 cop al mes
(a la qual podeu fer torns, ja que sou 5 persones!)

– anar a les 4 reunions anuals del Consell Escolar del districte
per parlar de les tasques de l’Ampa de la nostra Escola
(a la qual també podeu fer torns, ja que sou 5 persones!)

No és complicat ni tan laboriós,
però és imprescindible, algú ho ha de fer!
Envieu-nos un correu si creus que ens pots ajudar!