SERVEI d’ACOLLIDA MATINAL  | Curs 2022-2023

Aquest    servei   es   pot   utilitzar  de   manera  fixa,   mitjançant inscripció prèvia o esporàdicament.

El servei estarà actiu des del primer dia d’escola, el dilluns 5 de setembre.

Dies, Horaris i Preus

de dilluns a divendres

•   de 8,00h a 9,00h……………………………………35€ /mes

•   de 8,30h a 9,00h…………………………………….22€ / mes

•    dies esporàdics:  1h …… 3€    i    1/2h…… 2€ (es paguen  al moment a la monitora del servei).

•    Es cobrarà la mateixa  quota  d’octubre a maig.

•    Setembre i juny:   1h……..28,50 €/mes        1/2 h……..18,50 €/mes

•    TICKETS DE 10h d’ÚS ESPORÀDIC: Es poden usar durant tot el curs. 26 €

•    Els cobraments es faran domiciliats pel banc cada primer de mes.

•    INSCRIPCIÓ: Els usuaris fixos han de complimentar el full d’inscripció i lliurar-los a la secretaria de l’AFA de dilluns a divendres de 17h a 18h.

•    ALTES I BAIXES DEL SERVEI: S’han de comunicar amb una setmana  d’antelació.

•    RETORN DE PAGAMENTS: No hi ha retorn en cas d’absentisme. Només  en el cas d’una setmana  o mes complets en què l’alumne/a hagi faltat i comunicant-ho des del primer dia es retornarà el cost del servei d’aquelles setmanes que hagi faltat.

•    Qualsevol domiciliació retornada serà abonada amb un recàrrec de 3€.

DESCARREGA EL FULL D’INSCRIPCIÓ