Presidenta: Marta Hernandez
Vicepresident: –
Secretària: Mariona Trullas
Tresorer: Anna Puigdevall
Vocal: Robert Juan Francés / Joan Perez / Sira Casbas

La nova Junta es proposa continuar la tasca iniciada per l’anterior i incidir en aquells temes que considerem més rellevants per al bon funcionament del conjunt de la comunitat educativa.

Entre els principals objectius que ens plantegem destaquen:

  • Aconseguir una major participació i implicació de les famílies en l’AMPA. Entre tots fem i hem de fer AMPA.
  • Potenciar la comunicació i les relacions amb les famílies de l’escola, ja sigui de manera presencial o virtual (correu electrònic i web).
  • Enfortir el lligam Cursos-AMPA a través de les reunions periòdiques de la Junta amb els delegats i delegades.
  • Treballar de manera conjunta amb les Comissions, i en especial amb els/les vocals. Fomentar el treball i la implicació de les comissions en diferents projectes relacionats directament amb l’escola i amb d’altres entitats i organismes del barri.
  • Fomentar el diàleg i la col·laboració amb els representants dels pares i mares al Consell Escolar.
  • Consolidar una relació fluïda i òptima amb la Direcció del Centre i les mestres.
  • Aconseguir que les comissions mixtes mestres – mares i pares funcionin realment amb la implicació d’ambdues parts.
  • Vetllar pel compliment dels diferents projectes de l’Escola, com el Projecte Educatiu del Centre o el Projecte Lingüístic del Centre, i col·laborar en la seva actualització.
  • Crear sinèrgies positives amb les altres escoles i Ampes del barri.