Som Gonçal Acosta, Eva Pagès, Ezequiel Biondini i Carolina García (mestra).

La Comissió de Camins Escolars  vetlla per tal que els espais d’ús de la comunitat educativa, tant externs com interns de l’escola, estiguin en perfectes condicions. També dinamitza projectes de convivència, d’aprenentatge i d’observació de l’entorn que ajuden als nens, a les nenes i a les seves famílies, a prendre consciència de l’espai que els envolta.

A valorar el barri on habiten i a facilitar la confiança i l’autonomia.  La creació de xarxes de coneixement constituïdes per diversos sectors ciutadans és un dels trets que més valorem del projecte global del Camí Escolar d’àmbit ciutadà.

Aquest és el nostre mail, per si voleu posar-vos en contacte!

caminsespaisviolant@gmail.com